Welkom op de website van de VASR

De Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) stelt zich ten doel het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht in brede zin te bestuderen, mede in rechtsvergelijkend perspectief. Deze onderwerpen worden veelal benaderd als deelgebied (hetzij via specifieke aansprakelijkheden, hetzij als onderdeel van vermogensrecht). Naar de mening van de oprichters bestaat de behoefte aan een meer geïntegreerde aanpak, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan relevante rechtsontwikkelingen in het buitenland.


Beoogd wordt om ontwikkelingen met elkaar in verband te brengen, om nog niet of onvoldoende ontgonnen terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht te verkennen en om te bezien hoe de verschillende ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en literatuur zich tot elkaar verhouden.


De Vereniging richt zich op geïnteresseerden in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, vanuit de praktijk en/of wetenschap. Het bestuur stelt zich tot doel naast meer algemene bijeenkomsten, waarbij pre-adviezen worden gepresenteerd, kleinere bijeenkomsten voor leden te organiseren rond bepaalde thema's of doelgroepen.

 

  

 

 

Najaarsbijeenkomst, 30 oktober: ontwikkelingen in het Europese aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht

 

De najaarsbijeenkomst van de VASR zal dit jaar op 30 oktober van 14.00 uur-17.00 uur zijn en plaatsvinden in Den Haag bij Nationale Nederlanden (adres: Prinses Beatrixlaan 35). Op de bijeenkomst zal prof. Ernst Kramer spreken. Hij is hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Wenen en directeur van ECTIL (European Centre of Tort and Insurance Law) en zal dit jaar een preadvies schrijven en een inleiding houden over belangrijke ontwikkelingen in het Europese aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Prof. Karner is een eminent deskundige op het terrein van het vergelijkend aansprakelijkheidsrecht. Leden kunnen zich opgeven bij het secretariaat van de VASR.